Věčný Lutyens? Poznámky ke klasicismu v architektuře 20. a 21. století

Martin Horáček: Na Nový rok 1944 zemřel ve svém londýnském bytě architekt Edwin Lutyens, dlouhodobě upoutaný na lůžko s postupující rakovinou plic. Monarchie mu navzdory válce vystrojila grandiózní pohřeb ve Westminsterském opatství; za rakví kráčel napůl ochrnutý architekt Herbert Baker, tehdejší velikán číslo dva anglického klasicismu a bývalý přítel zesnulého. Popel uložili v kryptě katedrály sv. Pavla, pár metrů od tumby Christophera Wrena. Nekrology svorně konstatovaly odchod „největšího architekta své generace“, avšak lišily se stupněm projevené lítosti: zatímco vrstevníci truchlili nad „posledním Římanem“ a „nesmrtelným“ (Christopher Hussey), pro mladé architekt zemřel jako umělec už dávno (John Summerson).

Martin Horáček, Věčný Lutyens? Poznámky ke klasicismu v architektuře 20. a 21. století,
Architektúra & urbanizmus XLIII, 2009, č. 3–4, s. 126–143. ISSN 0044-8680

Všechny texty autora