Stylové idiomy minulosti jako výtvarné nálezy s neomezenou platností

Pohled na dějiny architektury jako na permanentní přítomnost minulosti a jeho důsledky pro vzdělávání architektů a designérů

Jan Michl: Hlavní tezí článku je, že existují dobré důvody proč chápat předmodernistické idiomy jako časově neomezené a stále platné a použitelné výtvarné vynálezy, na rozdíl od modernistického názoru, který předmodernistické stylové idiomy chápal a doposud chápe jako mrtvé výtvarné výrazy minulých dob. Tuto tezi autor obhajuje pomocí argumentů, které se opírají o filozofii britského myslitele rakouského původu Karla Poppera.

(ARS 2/2015)