Stará města v nové době

Martin Horáček: Příspěvek upozorňuje na aktuální světovou vlnu intervencí kontrastních modernistických architektonických dominant do starých měst a uvádí příklady z Evropy (Vídeň, Petrohrad, Řím, Athény, Praha aj.). Návazně rekapituluje historický vývoj konstrukce rozdílného chápání „starého“ a „nového“ města v evropském myšlení od 19. století, jakož i osudy starých měst zejména po druhé světové válce. Kriticky hodnotí modernistické koncepce péče o tradiční urbánní struktury, v socialistickém světě a na Západě obdobné a fakticky devastační. Zdůrazňuje civilizační étos přísné památkové ochrany a poukazuje na nejnovější příznivé mezinárodní trendy.

Martin Horáček, Stará města v nové době, in: Slavomíra Ferenčuhová – Magdalena Hledíková – Lucie Galčanová – Barbora Vacková (ed.), Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Brno: Masarykova univerzita – Červený Kostelec: Pavel Mervart 2009, s. 217–240, 247–248 (abstract). ISBN 978-80-210-4866-9

Všechny texty autora