Spor o původ futurismu

„Ruští futuristé nežijí ve futuru, ale v plusquamperfektu“ (F. T. Marinetti)

Kateřina Hloušková: První světové avantgardě, futurismu, jsme se na stránkách Kontextů již věnovali, nikdy jsme však neotevřeli otázky, které kritiky umění, literární vědce, odbornou a částečně i laickou veřejnost zaměstnávaly a stále zaměstnávají již více než sto let: Jak je to vlastně s futurismem v Rusku? Není snad starší a původnější než ten italský? Je možné, že by vznikly nezávisle na sobě, nebo někdo „opisoval“? Jde vůbec o totéž? Problém není v tom, že by na tyto otázky neexistovaly odpovědi, naopak je jich příliš mnoho.

(Kontexty 5/2017)