Salingarosova sjednocená teorie architektury

Martin Horáček: Mnozí, včetně autora těchto řádků, pokládají Nikose Salingarose za nejvýznamnějšího soudobého teoretika architektury. Zkusme nyní jeho pojetí a jeho přínos krátce shrnout. Salingaros vychází z přesvědčení, že architektura se může stát disciplínou založenou na experimentálně verifikovatelných principech. Návody, které nejsou testovatelné, nemohou být pokládány za teorii v pravém slova smyslu – nelze z nich totiž pro navrhování vyvozovat jiná pravidla než libovolná. Stavba má vyvolávat potěšení, což znamená, že má být maximálně „emocionálně a fyziologicky výživná“. Proto je třeba zjistit, co přesně mají společného objekty z různých epoch a kultur, pokládané shodně za krásné, a proč na druhou stranu vznikají budovy nepříjemné.

(Kontexty 1/2017)