Odstupňování měřítek a fraktály

Michael W. Mehaffy – Nikos A. Salingaros: Realitní makléři nechť nám prominou: dovolujeme si tvrdit, že tři nejdůležitější faktory v designu jsou mě­řítko, měřítko a měřítko. Řada z nejhorších pochybení v architektuře 20. století spočívala v nezvládnutí mě­řítka – především v neschopnosti hierarchicky propojit malá měřítka s velkými. Následkem toho jsou měřítka zastavěného prostředí velmi roztříštěná, což je problém, kterým se tu zabýváme. Můžeme ho napravit?

(Kontexty 1/2017)