Regulace estetické kvality versus soutěž

O problematickém dědictví po dvou avantgardách

Jan Michl: Text byl napsán v roce 1990 jako vyžádaná odpověď na otázku šéfredaktora časopisu Umění a řemesla Karla Fabela a publikován pod názvem „Regulace estetické kvality a soutěž“, Umění a řemesla 4 (1990): 6–8.

(Funkcionalismus, design, škola, trh: Text 11)