Příběh vázy Savoy

Jan Michl: Savojská váza patří k nejznámějším dílům finského užitého umění. Svou hravou věcností, kombinující rozpustilost křivek s přísností přímek, představuje váza pro mnoho lidí syntézu kvalit nejenom finského, ale i skandinávského užitého umění: jeho výtvarnou nápaditost, rafinovanou jednoduchost a cit pro materiál.

(Funkcionalismus, design, škola, trh: Text 14)