Potřeba kulturní politiky

František Mikš: Čtvrt století po listopadu 1989 nedisponuje Česká republika čitelnou a srozumitelnou koncepcí kulturní politiky, o smysluplné strategii kulturního exportu nemluvě. Nevznikají odborné práce na téma kulturní politiky v ČR, neprobíhají diskuse nad filozofickým, estetickým a společenským zdůvodněním potřebnosti kultury a umění. Nová ediční řada Kultura & arts management by měla tuto mezeru zaplnit.

(Kontexty 2/2015)