Osud architektury 20. století v 21. století – pokus o předpověď

Martin Horáček: Příspěvek srovnává současný postoj k architektuře 20. století s tím, jak se v posledních dvou stoletích nakládalo s dědictvím bezprostředně předcházejících věků. V 19. století vnímali profesionálově barokní umění jako málo hod­notné. Ve 20. století se přehlížela slohová architektura 19. století. Oproti tomu dnes přetrvává kontinuita v mainstreamovém výtvarném názoru. To dovoluje nahlížet perspektivu architektonického odkazu 20. století jako poměrně příznivou. Za ohrožené lze pokládat tyto tři okruhy výkonů modernistické architektury: (1) reprezentativní brutalistické solitéry, (2) volný prostor mezi domy panelových sídlišť, (3) abstraktní umělecká díla ve veřejném prostoru.

Martin Horáček, Osud architektury 20. století v 21. století – pokus o předpověď, in: Eva Špačková et al., Proměny architektury 2. poloviny 20. století, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Gasset 2012,
s. 10–15. ISBN 978-80-87079-27-0

Všechny texty autora