umění, architektura, design, kultura, styl, estetika

Webový portál provozovaný nakladatelstvím Books & Pipes Publishing s cílem propagovat tradičněji zaměřené a polemické knižní tituly o moderním výtvarném umění, architektuře, designu, kultuře, estetice a stylu. Obsahuje vybranou knižní produkci tohoto nakladatelství a výbor z článků revue Kontexty, vydávaného Centrem pro studium demokracie a kultury. Postupně bude rozšiřován o knihy dalších nakladatelů a texty autorů z jiných časopisů a portálů.

Vedle modernity tzv. „oficiál­ní“, prezentované dnes v „kanonicky“ neměnných dě­jinách umění dvacátého století, existovala i „jiná modernita“, historiky umění většinou upozaďovaná, či dokonce ignorovaná, jež byla k hlavní linii velmi kritická. Nejednalo se o ideově vyprofilovaná či organizovaná hnutí, ale spíše o individuální a osamocené postoje několika silných osobností, jež se rozhodly jít vlastní cestou navzdory dobovým mó­dám. Právě na příkladu těchto umělců si uvědomíme, že skutečně hodnotná a trvalá umělecká díla dvacátého století často nevznikala v hřmotu avantgard, ale nao­pak když se přemýšliví a talentovaní malíři od­vraceli od módních vln, tvořili v tichém soustředění a inspiraci hledali především v umělecké tradici u svých velkých předchůdců.

– František Mikš v knize Jiná modernita

Kontakt

Martina Slouková
odpovědná redaktora

martina.sloukova@bpublish.cz