Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí

Martin Horáček: Příspěvek na příkladu Nového muzea Akropole poukazuje na sporné aspekty polemiky o novostavbách v takzvaném historickém prostředí a pokouší se pojmenovat obecně přijatelné řešení. Doporučuje přihlížet k poznatkům nehistorických věd a praxi ochrany přírody, preferující péči o jevy s vysokým stupněm organizované komplexity (druhy, ekosystémy). Jejich hodnota je kvantifikovatelná a eticky univerzálně obhajitelná. Recept na bezkolizní intervenci představuje adaptivní design.

Martin Horáček, Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí, Zprávy památkové péče LXXI, 2011, č. 3, s. 174–179. ISSN 1210-5538

Všechny texty autora