Některé realistické teorie designu převážně z angloamerického světa

Videozáznam přednášky na Fakultě architektury VUT v Brně: