Legenda Bauhaus (II.)

Politické turbulence – Desava a Berlín

František Mikš: Osudy legendárního Bauhausu, jak bylo předesláno v minulém čísle, jsou neodmyslitelně spjaty s politicky turbulentní érou výmarské republiky. Založen byl v revolučním roce 1919 ve Výmaru, „městě Goethově a Schillerově“, a působil zde prvních šest let své existence. Nebyla to šťastná volba, neboť převážně konzervativní občané Výmaru nebyli připraveni na radikální umělecké experimenty, ani na často svérázné chování pedagogů a studentů školy. Hrůzy a katarzi právě skončené války nechápali jako podnět k radikalizaci a utváření nového světa, doprovázeného bouřlivými extravagantními projevy, ale toužili po obnovení ztraceného řádu a hodnot. To bylo příčinou trvalých a stále ostřejších sporů.

(Kontexty 3/2016)