Legenda Bauhaus (I.)

Výmar – umění a technika, utopie a realita

František Mikš: Fenomén Bauhaus je v celku obtížně uchopitelný, a tudíž často dezinterpretován a zjednodušován. Většinou je automaticky ztotožňován se vším moderním a pokrokovým, oslavován jako kolébka nových přístupů v architektuře a designu po první světové válce. Tato generalizace je poněkud zavádějící. Přestože je jeho role na utváření moderního estetického vnímání neoddiskutovatelná, ve skutečnosti byl pouze jedním z mnoha uměleckých center, kde se uplatňovaly nové myšlenky. Škola se navíc složitě vyvíjela a prodělávala nejrůznější radikální zvraty – vnitřní ideové, ale i vynucené vnějšími politickými událostmi.

(Kontexty 2/2016)