Gombrichův Příběh umění a vídeňská škola

František Mikš: Přestože je Příběh umění popularizační prací určenou širšímu čtenářskému okruhu, neměl by být kunsthistoriky přehlížen, neboť otvírá řadu zajímavých témat, jež Gombrich později rozpraco­val ve svých odborných pracích.

Někdy se stane, že si přečtete skvělou knihu, která na vás zapůsobí tak silně, že zásadně ovlivní směr vašeho zájmu do oblastí, jimž jste se dříve věnovali pouze okrajově. Fasci­nující knihu, ke které se rádi vracíte a o níž lze mluvit jako o „knize mého srdce“. V mém případě to byl Gombrichův Příběh umění, vydaný v českém překladu poprvé v roce 1991, tedy více než čtyři desítky let po jeho napsání, ve dru­hém, výpravnějším a revidovaném vydání pak roku 1998. Přestože jde o populární práci určenou širšímu čtenářskému okruhu, neměla by být kunsthistoriky přehlížena, neboť ote­vírá řadu zajímavých témat, jež Gombrich později rozpraco­val ve svých odborných pracích.

(Příspěvek do publikace Historická kniha mého srdce, CDK, Brno 2015)