Bilbao efekt do každé dědiny

aneb Péče o památky jako otloukánek kulturní politiky

Martin Horáček: Muzeum jako by nemělo být jen ochráncem pozůstatků kultury minulosti, ale i hlavním nositelem živé výtvarné kultury, nejen architektonické. Současné malířství a sochařství se nachází primárně v muzeu, nikoli na fasádách a v sálech veřejných budov, na náměstí a v ulicích; nejzajímavější současnou architekturu reprezentují muzea, nikoli kostely, radnice, obchodní domy nebo soukromé rezidence. Umění bylo vytěsněno z běžného života a veřejnost se naučila spoléhat na muzea, že situaci zachrání.

Martin Horáček, Bilbao efekt do každé dědiny aneb Péče o památky jako otloukánek kulturní politiky, Protimluv 2013, č. 3–4, s. 60–62.