Martin Horáček je historik a teoretik architektury. Narodil se v Olomouci, od roku 2009 žije v Brně. Studoval dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, nyní působí na Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se architekturou 18.–21. století, památkovou péčí, historiografií a teorií umění. Je autorem knihy Přesná renesance v české architektuře 19. století: Dobová diskuse o slohu (2012), spoluatorem knih Slavné vily Olomouckého kraje (2007), Slavné vily Čech, Moravy a Slezska (2010) a Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (2012).

Knihy autora