Architekt Jan Vejrych ve Slaném

Reformovaná česká renesance a velké stavby na malém českém městě

Martin Horáček: Hrdinou této studie je budova ve středočeském městě Slaný, známá jako Okresní dům. Bude nás zajímat, jak vypadá a jak je zasazena do městské tkáně a co z toho vyplývá pro dějiny umění ve dvou pojetích významu to­hoto sousloví: za prvé dějiny umění jako dějiny vývoje esteticky uspokojivého architektonického tvarosloví a za druhé dějiny umění jako dějiny esteticky uspokojivého modelování prostoru dané konfigurace  zde konkrétně malého českého města.

Martin Horáček, Architekt Jan Vejrych ve Slaném, reformovaná česká renesance a velké stavby na malém českém městě, in: Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha (eds.), Od kabaly k Titaniku. Deset studií nejen z dějin umění, Praha: Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR, 2013, s. 69–101.